Royaal Spelen, waar techniek en kinderen samen komen.

Royaal Spelen is een initiatief waarbij we kinderen en techniek met elkaar willen verbinden. Onder de noemer van Royaal Spelen hebben we de STEAM-ACADEMY opgericht. Hier bieden we voor kinderen naschoolse activiteiten die alles te maken hebben met alle facetten van Techniek en Wetenschap.

Waarom heet het STEAM-ACADEMY? Het woord STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Art en Math. Alle activiteiten hebben met één van deze onderwerpen een link.

De hoofdreden waarom we gestart zijn met dit initiatief is dat kinderen steeds minder met techniek in aanraking komen, maar wel een erg goed toekomst perspectief hebben als ze een baan in techniek kiezen. Zeker in Achterhoek waar de banen in de Techniek alleen maar toe zullen nemen in alle lagen van de organisaties. Daarnaast willen we de kinderen laten zien dat techniek “cool” en “ fun” is. Wij vinden het een fantastische uitdaging om dit te realiseren!

Naast dat het voor je kind leuk is, leert je kind ook een aantal belangrijke vaardigheden zoals probleemoplossend, kritisch en logisch denken. Daarnaast leren ze ook praktische vaardigheden zoals omgaan met computers, gereedschap of anderzijds. Belangrijk voor ons is wel dat plezier voorop staat. We zullen geen leerdoelen, toetsen of anderzijds instellen.

Omdat we beseffen dat meteen meedoen met de naschoolse activiteiten voor sommige kinderen een stap te ver is. Hebben we voorin een Experience Center waar de kinderen en ouders/ verzorgers rustig kennis kunnen maken.

Ook helpen we je graag met het organiseren van kinderfeestjes of andere evenementen.

 

Met vriendelijke groet,

Bart en Sabine

 

Voor ons complete aanbod aan activiteiten kijkt u op onze “Webshop

Top